Quan Âm 08

Tên SP: Quan Âm 08

Kích thước:  cao 270cm

Loại đá: Cẩm Thạch Trắng nguyên khối

Giá: Liên hệ

Danh mục:
Gọi điện thoại
0905.229.636