Cóc Thiềm Thừ 02

Tên SP: Thiềm Thừ Ngậm Tiền Vàng

Loại đá: Thạch Anh Hồng

Giá: Liên hệ

Danh mục:
Gọi điện thoại
0905.229.636