Cóc Thiềm Thừ 01

Tên SP: Thiềm Thừ kéo bắp cải

Loại đá: Ngọc Hoàng Long

Kích Thước: Cao 18.5, dài 40cm, dày 15cm

Giá: Liên hệ

Danh mục:
Gọi điện thoại
0905.229.636